Misyonumuz : Öğrencilerin ilgi ve becerilerine uygun nitelikte ve çeşitlilikte, kişisel gelişimlerini destekleyen, yeterliliklerinin gelişmesini sağlayan ortak seçmeli derslerin işleyişini verimli bir hale getirerek, ulusal ve uluslararası düzeyde örnek oluşturan birim olmaktır. 

Vizyonumuz : Çağdaş bir öğretim kültürü yaratmak amacıyla üniversitemizin akademik kadrosunun bilgi, deneyim ve becerilerini aktarabilecekleri ortak seçmeli dersleri (OSD) koordine etmek, birimler ile eşgüdüm sağlayarak derslerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Temel Değerlerimiz:

- Bilimin evrenselliği

- İnsana ve doğaya saygıyı

- Yenilikçiliği

- Demokratik değerlere bağlılığı

- Liyakatı 

- Veriye ve bilgiye dayalı karar almayı

- Hoşgörüyü

- Etik değerlere bağlılığı

- Katılımcılığı

- Şeffaflığı

- Hesap verebilirliği

- Akademik düşünceyi ve özgürlüğü

- Toplumsal sorumluluğu
- Girişimciliği