Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü (OSDK): Uşak Üniversitesi'ndeki fakültelerde, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerinin ilgi ve yetkinliklerine uygun nitelik ve çeşitlilikte, ziraat, tarım, islami ilimler, sanat, genel kültür, edebiyat, yabancı diller, tarih, spor, sağlık, çevre, bilgisayar programları, bilim ve teknoloji, kişisel gelişim, sosyal sorumluluk, sosyal duyarlılık, ekonomi, eğitim, psikoloji, girişimcilik, hukuk, mühendislik, insan sağlığı, değerler eğitimi gibi kişisel değişime ve gelişime katkı sağlayacak çeşitli konuların yer aldığı ve OSD kodu ile açılmış dersleri yürütmek üzere kurulmuştur.