Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü öğrencilerimizin sadece kendi bölümündeki değil üniversitemizin tüm öğretim elemanlarının dahil olduğu bir ders havuzundan ders seçerek birçok farklı ders hakkında bilgi sahibi olmasını amaçlamaktadır. Bu sayede öğrencilerimiz kendi ilgi alanlarını belirlemede daha aktif olacaklardır.