Ortak Seçmeli Derslerinin Belirlenmesi
Etkinlik Tarihi 22 Haziran 2022
Etkinlik Yeri Konferans Salonu
Determination of Common Elective Courses
Etkinlik Tarihi 22 Haziran 2022
Etkinlik Yeri Conference Hall